Download mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình

Bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc phòng chính là một trong những công tác rất quan trọng để toàn dân nâng cao sự cảnh giác trước những thế lực thù địch, chống phá Nhà nước. Thấu hiểu được điều đó, trong bài viết sau, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình. Cùng tham khảo nhé!

Download bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình

Bạn có thể tải về mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình ngay dưới đây:

Download

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là gì?

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là một trong những chiến lược cơ bản của các thế lực phản động và chủ nghĩa đế quốc xây dựng nên với mục đích lật đổ chế độ chính trị – xã hội của những nước tiến bộ. Đầu tiên là từ bên trong những nước xã hội chủ nghĩa, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

Diễn biến hòa bình có nội dung chính là:

 • Sử dụng răn đe quân sự kết hợp với mọi thủ đoạn phi quân sự để ngầm phá từ bên trong. Từ đó, tạo nên các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài dân chủ,  tự do, nhân quyền.
 • Chiến lược do các thế lực phản động và chủ nghĩa đế quốc tiến hành.
Xem thêm :   Mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Mục đích chính của chiến lược hòa bình chính là lật đổ chế độ chính trị xã hội mà các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng nên.

Mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình

Mục đích chính của chiến lược hòa bình chính là lật đổ chế độ chính trị xã hội

Mục tiêu, phương châm phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của Đảng, Nhà nước ta

Mục tiêu

 • Làm thất bại thủ đoạn, âm mưu trong chiến lược diễn biến hòa bình của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam.
 • Giữ chính trị xã hội của đất nước ổn định trên cơ sở chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc.
 • Bảo vệ độc lập, chủ quyền, vững chắc thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
 • Bảo vệ trật tự an toàn xã hội,  an ninh quốc gia và nền văn hóa.
 • Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước.
 • Làm thất bại và ngăn chặn mọi thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
 • Phải dập tắt nhanh nếu có bạo loạn, không để kéo dài, lan rộng để kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.

Nhiệm vụ

 • Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của diễn biến hòa bình.
 • Phát hiện thủ đoạn,âm mưu chống phá của các thế lực thù địch một cách chủ động. Đồng thời, kịp thời tiến công ngay từ đầu, hiệu quả, xử lý nhanh chóng khi có bạo loạn xảy ra.
 • Bảo vệ chính trị nội bộ một cách tốt nhất.
Mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình

Mục tiêu, phương châm phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của Đảng, Nhà nước ta là gì?

Phương châm

Kết hợp giữa giữ vững bên trong với chủ động ngăn ngừa, chặt chẽ. Đồng thời, chủ động tiến công làm thất bại mọi thủ đoạn, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

Xem thêm :   Mẫu bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) chỉ thị 05-CT/TW

Kiên quyết, chủ động, khôn khéo xử lý, giải quyết mọi tình huống, hậu quả khi có bạo loạn xảy ra. Giải quyết các vụ gây rối một cách hiệu quả, nhanh chóng không để phát triển thành bạo loạn.

Xây dựng đất nước có  tiềm lực vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế để làm thất bại thủ đoạn,  âm mưu chống phá của kẻ thù kịp thời.

Những giải pháp phòng chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ ở VN hiện nay

 • Đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu, tiêu cực trong xã hội. Đồng thời, giữ vững định hướng chủ nghĩa xã hội  trên các lĩnh vực, phòng chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế.
 • Nâng cao nhận thức về thủ đoạn,âm mưu của các thế lực thù địch. Đồng thời, nắm chắc mọi diễn  biến không để bất ngờ, bị động.
 • Xây dựng cho toàn dân ý thức bảo vệ Tổ quốc.
 • Xây dựng cơ sở xã hội, chính trị về mọi mặt vững mạnh.
 • Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ở địa phương.
 • Luyện tập, xây dựng các phương án, tình huống chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
 • Đẩy mạnh sự nghiệp hiện đại hóa,  công nghiệp hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân lao động.
Mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình

Mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình mà bạn nên tham khảo

Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân

Tôi tự nhận thấy mình là một đảng viên cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch:

 • Nỗ lực rèn luyện, học tập để trở thành đảng viên tốt, công dân tốt cống hiến cho đất nước.
 • Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng thường xuyên để tránh những cạm bẫy, cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng.
 • Góp phần đấu tranh, phát hiện, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược diễn biến hòa bình.
 • Phát huy tính đoàn kết trong tập thể, giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị.
 • Không ngừng học tập để có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng với đường lối xã hội chủ nghĩa và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,
Xem thêm :   Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

Trên đây là mẫu bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình được chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc. Ngoài ra, để bài thu hoạch của bản thân được xúc tích, đầy đủ hơn nữa thì bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin tại:

Tải ngay

Rate this post
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general