Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những phong trào đi đầu của thanh thiếu niên Việt Nam. Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm có những nội dung và mục tiêu liên quan mà mỗi cá nhân cần đặt ra để đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần xây dựng đảng và nước nhà ngày càng vững mạnh. Dưới đây sẽ là một bản mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 dành cho  những ai còn đang chưa biết cách trình bày và thực hiện bản đăng ký này như thế nào.

Xem thêm những tài liệu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay nhất tại:

Download

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

năm 2021

————————————————————–

 

Họ và tên: ……………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………

Đoàn thể: ……………………………………………………………

 

Căn cứ vào nội dung chuyên đề  2021 về học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về các phẩm chất  “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết,  xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đi đôi với kế  hoạch thực hiện chủ trương tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như những trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, tôi xin phấn đấu rèn luyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

  1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tinh thần trung thực, trách  nhiệm: Thực sự trung thực và trách nhiệm với chính mình, với gia đình và người thân, bạn bè, đồng chí, tổ quốc thân yêu. Yêu cái đúng, làm theo cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, công bằng và đứng về lẽ phải. Luôn ở trong tinh thần liêm chính, chống tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân,  hình thành lối sống vô cảm.
Xem thêm :   Download game getting over it free | chơi siêu mượt

a) Nội dung: 

+ Luôn trung thực với chính mình, có trách nhiệm với hành động, hành vi mà bản  thân thực hiện.                 

+ Luôn nghiêm túc với chính mình, hành xử đúng chuẩn mực với mọi người

+ Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương và đơn vị.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, công việc được giao.

b) Giải pháp:            

+ Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó và kỉ luật bản thân vào nề nếp         

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh  nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp, những người tài giỏi xung quanh mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2 . Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh  gắn bó với nhân   dân: Thường xuyên đưa tư tưởng Hồ  Chí Minh vào trong công việc;  thực   hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm  của  nhân dân; khi xây dựng  các chủ  trương, chính sách đều phải xuất phát từ  lợi ích của   nhân dân, nêu cao tinh thần vì dân phục vụ. 

Xem thêm :   Link tải chiến dịch huyền thoại trung quốc mới nhất 2021

a) Nội dung:        

+ Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng và những phẩm chất tốt.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân, hết lòng vì nhân dân               

+ Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân, lấy dân làm gốc.              

 + Nói không với thái độ quan liêu, bóc lột sức lao động của nhân dân.

b) Giải pháp:                   

+ Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quấn chúng nhân dân từ đó đưa ra những biện pháp nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.                

+ Gần gũi, yêu thương nhân dân

  1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh về đoàn kết, xây  dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Thực hiện chủ trương quán triệt nhiêm vụ  xây dựng Đảng là  nhiệm vụ  then chốt và được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ  gìn sự  đoàn kết thống nhất trong các cơ quan, trong đảng; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập   trung dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với nội dung khắc phục hạn chế, khuyết   điểm theo tinh thần nghị quyết trung  ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội   Đảng các cấp, xứng đáng là một thanh niên Việt Nam thế hệ mới.

a) Nội dung:                  

Xem thêm :   Mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

+ Đoàn kết trong công tác trên mọi lĩnh vực, mặt trận               

+ Tự phê bình và phê bình lẫn nhau để cùng tiến bộ   

+ Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực và thẳng thắn trong công việc để hoàn thành tốt công việc được giao.  

+Gương mẫu, đi đầu xứng đáng để nhân dân noi theo.

b) Giải pháp:                  

+ Không ngừng học tập và nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng,  chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công tác.   

+ Chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ được phân công             

+ Trung thực, khiêm tốn, giản dị, hòa đồng.

  1. Thường xuyên vận động gia đình, người thân, bạn bè  tích cực học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ  Chí Minh. Luôn nêu cao sự trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và vận động mọi người  thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn  kết xây dựng đời sống văn hóa  và xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

 

 CB phụ trách Khoa/Phòng                                                        Người đăng ký

 

Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới nhất đã được cập nhật như:

Xem thêm

hoặc tải về tại :

Tải về

Rate this post
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general