Mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một trong những bài báo cáo hay bài luận mà chúng ta cần nộp khi kết thúc một quá trình thực tập của chuyên ngành kế toán trong một công ty. Nếu bạn đang còn phân vân và chưa biết cách làm một bản báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập thì hãy theo dõi dàn ý hướng dẫn dưới đây nhé.

Download ngay báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Download ngay báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Để xem đầy đủ chi tiết mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh bạn hãy download ngay tài liệu phía bên dưới:

Link 1:

Tải về ngay

Link 2:

Download

Mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

  1. Các khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Xem thêm :   Link download các bài test IQ tuyển dụng có đáp án miễn phí

1.1. Vai trò và sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.2.1 Doanh thu

1.2.1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.1.4. Doanh thu thuần

1.2.1.5. Doanh thu hoạt động tài chính .

1.2.2. Thu nhập khác 

1.2.3. Chi phí 

1.2.4.Giá vốn hàng bán

1.2.5. Chi phí quản lý kinh doanh

1.2.6.Chi phí hoạt động tài chính.

1.2.7. Chi phí khác

1.2.8. .Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.3.  Xác định kết quả kinh doanh

1.4.  Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay.

1.5. Nội dung của công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

1.6. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu

1.7. Kế toán giá vốn hàng bán

1.8. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

Xem thêm :   Bản Crack game anno 1404 việt hóa thấy là thích

1.9. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính

1.10.  Kế toán thu nhập khác và chi phí 

1.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh sử 

1.12. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

2.1. Khái quát chung về doanh nghiệp

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.4. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp 

2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp

2.1.7.Các chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

2.1.8. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán

2.1.9. Tổ chức hệ thống sổ kế toán

2.1.10. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp

2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại doanh nghiệp

Xem thêm :   Share bộ key camtasia 9 mới nhất hiện nay

2.2.1.2. Chứng từ sử dụng 

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Quy trình hạch toán

2.2.1.5. Ví dụ minh hoạ

2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.2.1.Nội dung giá vốn hàng bán tại Công ty

2.2.2.2. Chứng từ sử dụng 

2.2.2.3. Tài khoản sử dụng 

2.2.2.4. Quy trình hạch toán

2.2.2.5. Ví dụ minh hoạ

2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính

2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP.

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Trên đây là bản đề cương chi tiết, hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh đúng chuẩn. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bản báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty cụ thể trong các bài luận.

Chúc các bạn thành công.

Rate this post
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general