Các hàm thống kê trong Excel mà ai cũng cần phải biết

Sử dụng Excel giúp công việc trở lên đơn giản và nhanh chóng hơn. Bạn cần đến các báo cáo, các bảng tổng hợp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các hàm thống kê trong Excel mà ai cũng cần phải biết.

Hàm Count: Hàm đếm dữ liệu kiểu số

Trong Excel, hàm Count một trong những hàm đếm giúp bạn đếm tất cả số ô chứa dữ liệu số.

Công thức của hàm Count: =Count(Vùng dữ liệu cần đếm)

Hàm Counta: Hàm đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu

Cú pháp: =Counta(Vùng dữ liệu cần đếm)

Đối tượng đếm của hàm rộng hơn, hàm Counta có thể tổng hợp tất cả các ô có chứa dữ liệu dạng số hay chữ. Do đó bạn hoàn toàn có thể áp dụng linh hoạt vào trong công việc của mình.

Hàm Countif: Hàm đếm dữ liệu trong Excel theo 1 điều kiện

Nếu bạn muốn đếm tất cả các ô dữ liệu đáp ứng với một điều kiện. Ví dụ như bạn muốn thực hiện đếm số lượng xe máy bán được bao nhiêu trong danh sách các mặt hàng bạn đã bán. Hay tổng hợp số học sinh giỏi của một lớp học. Bạn hãy lựa chọn hàm Countif.

Hàm Countif - Hàm đếm dữ liệu trong Excel theo 1 điều kiện

Hàm Countif – Hàm đếm dữ liệu trong Excel theo 1 điều kiện

Công thức của hàm Countif: =Countif(Vùng dữ liệu bạn cần tìm,Điều kiện bạn cần tìm)

Hàm Countifs: Hàm đếm ô tính với nhiều điều kiện

Chẳng hạn ví dụ như cùng một mặt hàng A nhưng có rất nhiều khách hàng khác nhau đều mua mặt hàng này trong cùng một ngày hôm nay. Lúc này thì bạn sẽ nghĩ ngay sẽ áp dụng hàm Countifs giúp bạn thống kê nhanh nhất.

Công thức của hàm Countifs: =Countifs(Vùng dữ liệu bạn cần áp dụng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện bổ sung, điều kiện bổ sung)

Xem thêm :   Khắc Phục Lỗi Google Chrome Không Vào Được Facebook 2019

Trong số các hàm thống kê trong Excel, hàm Countifs được sử dụng rất rộng rãi và rất linh hoạt nếu bạn biết cách sử dụng đúng. Khi dùng hàm Countifs bạn cần chú ý một vài vấn đề sau:

– Hàm Countifs hoàn toàn có thể dùng để đếm điều kiện duy nhất trong một vùng dữ liệu hay trong nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện. Trong trường hợp này chúng có nghĩa là ô đáp ứng tất cả các điều kiện đó mới được tính.

– Vùng dữ liệu bổ sung cũng phải có đầy đủ số hàng, số cột như vùng dữ liệu đầu tiên.

Hàm Countblank: Hàm đếm các ô rỗng trong Excel

Vậy các ô không chứa dữ liệu nào, để tổng hợp các ô này bạn hoàn toàn có thể dùng hàm Countblank.

Công thức của hàm Countblank: = Countblank(Vùng dữ liệu bạn cần tổng hợp)

Chú ý: Giá trị 0 không phải là giá trị rỗng các bạn nhé.

Hàm Sumif: Hàm tính tổng theo một điều kiện

Công thức của hàm Sumif: =Sumif(vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện, điều kiện, vùng cần tính tổng)

Hàm Sumif - Hàm tính tổng theo một điều kiện

Hàm Sumif – Hàm tính tổng theo một điều kiện

Hàm Sumifs trong excel: Hàm thống kê theo nhiều điều kiện

Công thức của hàm Sumifs: =sumifs(Vùng cần tính tổng, vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chừa dữ liệu so sánh với điều kiện 2, điều kiện 2)

Hàm Sumifs chính là phiên bản số nhiều của hàm Sumif

Hàm Rank trong Excel

Ngoài ra, trong công việc thống kế bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm hàm Rank. Hàm Rank giúp bạn sắp xếp số liệu thống kê theo số thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo yêu cầu của bạn.

Xem thêm :   Các thao tác cơ bản trong excel ai cũng cần biết

Công thức của hàm Rank: = Rank(Giá trị bạn muốn sắp xếp, vùng dữ liệu cần sắp xếp, kiểu sắp xếp)

  • Kiểu sắp xếp bằng 0: là kiểu sắp theo thứ tự giảm dần.
  • Kiểu sắp xếp bằng 1: là kiểu sắp theo thứ tự tăng dần.

Một trong những ứng dụng thực tiễn hàm này giúp bạn biết được doanh thu cao nhất, thấp nhất là vào những tháng nào? Nhân viên nào đạt KPI cao nhất trong tổng số danh sách trên.

Hàm Average – Đây là hàm tính giá trị trung bình

Công thức của hàm Average: =Average(giá trị thứ 1, giá trị thứ 2, giá trị thứ 3, …)

Hàm Average hoàn toàn có thể tính giá trị trung bình của một dãy số. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng để tính số trung bình của đơn hàng, …

Hàm Column

Hàm Column là dạng hàm có rất nhiều lợi ích khi trong file Excel của bạn có chữa dữ liệu quá lớn.

Chức năng của hàm Column là xác định chính xác ô dữ liệu bạn cần tìm nằm ở đâu; Nó sẽ nằm ở vị trí cột số bao nhiêu ở trong bảng Excel.

Công thức hàm Column: =Column(Ô cần xác định ở cột nào)

– Thứ tự cột hiện kết quả sẽ được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong file Excel.

Hàm Columns

Hàm Columns sẽ thực hiện đếm được tổng số cột ở trong 1 khoảng vùng dữ liệu nào.

Công thức của hàm Columns: =Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột)

Một số lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng Excel

Trong quá trình bạn sử dụng Excel sẽ có một số vấn đề bạn cần chú ý như sau:

– Không viết được số 0 trong Excel: Bạn hoàn toàn có thể sửa bằng cách nhập dấu nháy trước dãy số và bạn nhấn Enter là xong. Hoặc đối với cả vùng dữ liệu, bạn sửa chúng bằng cách bôi đen, click chuột phải chọn Format Cells, tại Number bạn chọn Text và bạn chọn OK để lưu lại là có thể sửa được chúng.

Xem thêm :   Hướng dẫn cố định dòng tiêu đề trong excel, cột trong Excel

– Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel: Để đồng nhất việc kí hiệu ngăn cách giữa các hàng đơn vị. Bạn cần chuyển chúng về chung một dấu. Chẳng hạn khi bạn muốn thực hiện chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel. Bạn làm theo cách như sau:

  • Bước 1: Tại giao diện, bạn hãy chọn biểu tượng Office chọn Excel Options.
  • Bước 2: Giao diện mới hiển thị bạn vào Advanced vào Use system separators, bạn bỏ dấu tính.
  • Bước 3: Tại Decimal separator là các số thập phân, bạn thực hiện điền dấu chấm. Và Thousand separator là các số hàng nghìn.
  • Bước 4: Bạn click chọn OK để lưu thay đổi.

– Cố định cột và hàng trong excel: Trong nhiều trường hợp bảng tính với các dữ liệu rất dài, bạn cần phải cố định cột và hàng. Việc này giúp bạn có thể theo dõi và thao tác linh hoạt trên bảng dữ liệu. Để cố định cột, hàng trong Excel bạn thực hiện như sau:

  • Bước 1: Xác định cột và hàng bạn cần cố định
  • Bước 2: Vào menu View, bạn chọn Freeze Panes chọn Freeze Top Row(nếu bạn muốn cố định hàng trên cùng). Còn trường hợp bạn cần cố định cột đầu tiên nữa thì bạn chọn Freeze First Column.
  • Và để hủy cố định cột và hàng bạn click chọn Unfreeze Panes.

Trên đây là tổng hợp những hàm thống kê trong Excel cơ bản, thông dụng nhất mà ai cũng cần phải biết. Đồng thời là cách sử dụng hàm đếm trong Excel, các hàm thống kê có điều kiện cơ bản nhất trong Excel.

Rate this post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general