Cách đánh số trang bất kỳ trong excel theo ý muốn

Trong Excel để sắp xếp các trang bảng tính sau khi in được đúng thứ tự, bạn cần thực hiện đánh số trang giấy. Vậy trong excel có những cách nào để đánh số trang bất kỳ theo ý muốn. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách đánh số trang bất kỳ trong excel theo ý muốn.

Đánh số trang trong Excel bằng cách mở trong Page Setup

Hướng dẫn nhanh

 • Chọn thẻ Page Layout => Mở Page Setup.
 • Chọn tab Header/Footer => Chọn Custom Header/Custom Footer.
 • Bạn bấm chuột vào vị trí muốn chọn gồm Left section (đánh số bên trái trang văn bản), Center section (đánh số ở giữa trang văn bản) và Right section (đánh số bên phải trang văn bản).
 • Chọn Insert Page Number => Hoàn tất.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn thẻ Page Layout => Tại cửa sổ Page Setup nhấn vào biểu tượng mũi tên đi xuống.

Mở cửa sổ Page Setup

Mở cửa sổ Page Setup

Bước 2: Bạn chọn thẻ Header/Footer trong cửa sổ Page Setup.

Lưu ý: Bạn chọn Custom Header nếu bạn muốn đánh số đầu trang hoặc bạn chọn Custom Footer nếu bạn muốn đánh số cuối trang

Chọn thẻ Header/Footer

Chọn thẻ Header/Footer

Bước 3: Bạn bấm chuột vào vị trí muốn chọn gồm Left section (đánh số bên trái trang văn bản, Center (đánh số ở giữa trang văn bản), Right section (đánh số bên phải trang văn bản) => Chọn biểu tượng Page Number, là biểu tượng hình dấu thăng nằm giữa màn hình.

Chọn biểu tượng Page Number

Chọn biểu tượng Page Number

Như vậy, bạn đã thành công đánh số trang trong Excel bằng cách mở trong Page Setup với vị trí số trang hiển thị ở giữa giấy A4

Kết quả sau khi đánh dấu trang

Kết quả sau khi đánh dấu trang

Cách đánh số trang trong excel theo ý muốn

Hướng dẫn nhanh

 • Chọn thẻ Page Layout => Mở cửa sổ Page Setup.
 • Điền số trang muốn bắt đầu tại First Page Number => Chọn tab Header/Footer => Chọn Custom Header/Custom Footer => Bấm chuột vào vị trí muốn chọn gồm Left section (đánh số bên trái trang văn bản), Center section (đánh số ở giữa trang văn bản) và Right section (đánh số bên phải trang văn bản).
 • Chọn Insert Page Number => Hoàn tất.
Xem thêm :   Hướng dẫn cố định dòng tiêu đề trong excel, cột trong Excel

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Chọn thẻ Page Layout => Tại cửa sổ Page Setup nhấn vào biểu tượng mũi tên đi xuống 

Chọn thẻ Page Layout

Chọn thẻ Page Layout

Bước 2: Chọn thẻ Page => Điền số trang muốn bắt đầu tạo ô First Page Number.

Điền số trang muốn bắt đầu tạo ô First Page Number

Điền số trang muốn bắt đầu tạo ô First Page Number

Bước 3: Bạn chọn thẻ Header/Footer trong cửa sổ Page Setup.

Chọn thẻ Header/Footer

Chọn thẻ Header/Footer

Lưu ý: Bạn chọn Custom Header nếu bạn muốn đánh số đầu trang hoặc bạn chọn Custom Footer nếu bạn muốn đánh số cuối trang

Bước 4: Bấm chuột vào vị trí bạn muốn chọn gồm Left section (đánh số bên trái trang văn bản, Center (đánh số ở giữa trang văn bản), Right section (đánh số bên phải trang văn bản) => Chọn biểu tượng Page Number, là biểu tượng hình dấu thăng nằm giữa màn hình.

Chọn biểu tượng Page Number

Chọn biểu tượng Page Number

Như vậy, bạn đã thành công đánh số trang trong Excel theo ý muốn với vị trí trang hiển thị bên trái giấy A4 và số trang bắt đầu bằng 4

Đánh số trang thành công

Đánh số trang thành công

Đánh số trang trong Excel bằng cách thêm Header/Footer thông qua thẻ Insert

Hướng dẫn nhanh

Chọn thẻ Insert => Chọn Text => Chọn Header/Footer => Chọn Page Number => Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải giấy A4 => Điền số trang vào ô đã chọn => Hoàn tất.

Xem thêm :   Hướng dẫn cách chuyển dữ liệu từ file Excel này sang file Excel khác

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn vào thẻ Insert chọn phần Text => Chọn Header/Footer.

Chọn Header/Footer.

Chọn Header/Footer.

Bước 2: Bạn chọn thẻ Design và chọn Page Number.

Chọn Page Number

Chọn Page Number

Bước 3: Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải

 giấy A4 => Điền số trang mong muốn.

Điền số trang mong muốn

Điền số trang mong muốn

Như vậy, bạn đã thực hiện thành công đánh số trang trong Excel bằng cách thêm Header/Footer 

thông qua thẻ Insert với vị trí số trang hiển thị ở giữa của giấy A4.

Điền số trang thành công

Điền số trang thành công

Đánh số trang trong Excel bằng chọn chế độ xem Page Layout rồi thêm Header/Footer

Hướng dẫn nhanh

Chọn thẻ View => Chọn Page Layout => Chọn Add Header/Add Footer => Chọn thẻ Design => 

Chọn Page Number => Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa

 và bên phải giấy A4 => Nhập số trang bạn muốn đánh số => Hoàn tất.

Xem thêm :   Cách Download Nhạc Trên Soundcloud Về Máy Tính, Iphone, Android

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn chọn thẻ View sau đó bạn chọn mục Page Layout.

Chọn mục Page Layout

Chọn mục Page Layout

Bước 2: Bạn chọn Add Header nếu bạn muốn đánh số ở đầu trang và Add Footer nếu bạn muốn đánh số ở cuối trang.

Lưu ý: Bạn chọn Add Header nếu bạn muốn đánh số đầu trang hoặc bạn chọn Add Footer nếu bạn muốn đánh số dưới trang.

Chọn Add Header

Chọn Add Header

Bước 3: Chọn thẻ Design => Chọn Page Number để thêm số trang.

Chọn Page Number để thêm số trang

Chọn Page Number để thêm số trang

Bước 4: Bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải giấy A4 => Nhập số trang bạn muốn đánh số.

Như vậy, bạn đã thành công đánh số trang trong Excel bằng chọn chế độ xem Page Layout rồi thêm Header/Footer rồi.

Đánh dấu văn bản thành công

Đánh dấu văn bản thành công

Để kiểm tra số trang đã đánh, bạn chọn View => Chọn Page Layout.

Kiểm tra lại bằng cách chọn View

Kiểm tra lại bằng cách chọn View

Hướng dẫn đánh số trang 1/2 trên Excel

Hướng dẫn nhanh

 • Chọn thẻ Page Layout => Mở Page Setup
 • Chọn tab Header/Footer
 • Chọn Custom Header/Custom Footer => Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải giấy A4 Chèn thêm ký tự “/”
 • Chọn biểu tượng Insert Number of Pages => Hoàn tất.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn thẻ Page Layout => Tại cửa sổ Page Setup nhấn vào biểu tượng mũi tên đi xuống.

Chọn thẻ Page Layout

Chọn thẻ Page Layout

Bước 2: Bạn chọn thẻ Header/Footer trong cửa sổ Page Setup.

Lưu ý: Bạn chọn Custom Header nếu bạn muốn đánh số đầu trang hoặc bạn chọn Custom Footer nếu bạn muốn đánh số cuối trang

Chọn thẻ Header/Footer

Chọn thẻ Header/Footer

Bước 3: Bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải 

giấy A4 và chèn thêm ký tự “/” .

Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang

Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang

Bước 4: Bạn chọn biểu tượng Insert Number of Pages.

Chọn biểu tượng Insert Number of Pages

Chọn biểu tượng Insert Number of Pages

Như vậy, bạn đã thành công đánh số trang 1/2 trên Excel.

Đánh số trang thành công

Đánh số trang thành công

Rate this post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general