Cách tăng Ur, Dr cho website hiệu quả nhất nên tham khảo

Ur là Url ratting đây là chỉ số để đo độ uy tín của một Url, thể hiện ở những backlink mà đường dẫn này sở hữu. Backlink có tầm ảnh hưởng lớn đến chỉ số này.

Dr là Domain rating dùng để đánh giá sức mạnh, độ uy tín của site dựa vào tất cả những liên kết trỏ về site. Chỉ số này được đánh giá phần lớn từ chiến lược offpage của mỗi website.

Hai chỉ số Ur và Dr được các chuyên gia đánh giá về sức mạnh của website, và hơn bao giờ hết ai cũng muốn chỉ số này của website của mình tăng cao. Bên cạnh những việc thường làm như:

  • Phân tích website đối thủ
  • Nghiên cứu từ khóa, phân tích từ khóa có lượt tìm kiếm cao
  • Tối ưu website, tối ưu nội dung trên website …

Song song với nó còn có rất nhiều cách để có thể tăng chỉ số Ur và Dr của web lên trên mức trung bình. Dưới đây là cách tăng hai chỉ số này mà bạn nên tham khảo:

STT Link Redirect
1 https://maps.google.com/url?q=http://vinh24h.vn/
2 https://www.google.pl/url?q=http://vinh24h.vn/
3 https://www.google.ca/url?q=http://vinh24h.vn/
4 https://www.google.nl/url?q=http://vinh24h.vn/
5 https://www.google.com.br/url?q=http://vinh24h.vn/
6 https://www.google.com.au/url?q=http://vinh24h.vn/
7 https://www.google.cz/url?q=http://vinh24h.vn/
8 https://www.google.ch/url?q=http://vinh24h.vn/
9 https://www.google.be/url?q=http://vinh24h.vn/
10 https://www.google.at/url?q=http://vinh24h.vn/
11 https://www.google.se/url?q=http://vinh24h.vn/
12 https://www.google.com.tw/url?q=http://vinh24h.vn/
13 http://www.google.com.hk/url?q=http://vinh24h.vn/
14 https://www.google.dk/url?q=http://vinh24h.vn/
15 https://www.google.hu/url?q=http://vinh24h.vn/
16 https://www.google.fi/url?q=http://vinh24h.vn/
17 https://www.google.com.tr/url?q=http://vinh24h.vn/
18 https://www.google.com.hk/url?q=http://vinh24h.vn/
19 https://www.google.com.ua/url?q=http://vinh24h.vn/
20 https://www.google.com.mx/url?q=http://vinh24h.vn/
21 https://www.google.pt/url?q=http://vinh24h.vn/
22 https://www.google.co.nz/url?q=http://vinh24h.vn/
23 https://www.google.co.th/url?q=http://vinh24h.vn/
24 http://images.google.com/url?q=http://vinh24h.vn/
25 http://images.google.com/url?q=http://vinh24h.vn/
26 https://www.google.es/url?q=http://vinh24h.vn/
27 https://www.google.no/url?q=http://vinh24h.vn/
28 https://www.google.com.ar/url?q=http://vinh24h.vn/
29 https://www.google.co.za/url?q=http://vinh24h.vn/
30 https://www.google.co.za/url?q=http://vinh24h.vn/
31 https://www.google.co.id/url?q=http://vinh24h.vn/
32 https://www.google.sk/url?q=http://vinh24h.vn/
33 https://www.google.ie/url?q=http://vinh24h.vn/
34 https://www.google.gr/url?q=http://vinh24h.vn/
35 https://www.google.com.my/url?q=http://vinh24h.vn/
36 https://www.google.cl/url?q=http://vinh24h.vn/
37 https://www.google.com.vn/url?q=http://vinh24h.vn/
38 https://www.google.com.ph/url?q=http://vinh24h.vn/
39 https://www.google.bg/url?q=http://vinh24h.vn/
40 https://www.google.co.kr/url?q=http://vinh24h.vn/
41 https://www.google.co.il/url?q=http://vinh24h.vn/
42 https://www.google.lt/url?q=http://vinh24h.vn/
43 https://www.google.si/url?q=http://vinh24h.vn/
44 https://www.google.hr/url?q=http://vinh24h.vn/
45 https://www.google.com/url?q=http://vinh24h.vn/
46 https://www.google.ae/url?q=http://vinh24h.vn/
47 https://www.google.rs/url?q=http://vinh24h.vn/
48 https://www.google.com.sa/url?q=http://vinh24h.vn/
49 https://www.google.com.co/url?q=http://vinh24h.vn/
50 https://www.google.ee/url?q=http://vinh24h.vn/
51 https://www.google.lv/url?q=http://vinh24h.vn/
52 https://www.google.com.pe/url?q=http://vinh24h.vn/
53 https://www.google.mu/url?q=http://vinh24h.vn/
54 https://www.google.co.ve/url?q=http://vinh24h.vn/
55 https://www.google.lk/url?q=http://vinh24h.vn/
56 https://www.google.com.pk/url?q=http://vinh24h.vn/
57 https://www.google.lu/url?q=http://vinh24h.vn/
58 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
59 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
60 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
61 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
62 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
63 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
64 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
65 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
66 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
67 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
68 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
69 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
70 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
71 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
72 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
73 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
74 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
75 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
76 https://www.google.by/url?q=http://vinh24h.vn/
77 https://www.google.com.py/url?q=http://vinh24h.vn/
78 https://www.google.co.ug/url?q=http://vinh24h.vn/
79 https://www.google.co.bw/url?q=http://vinh24h.vn/
80 https://www.google.com.kw/url?q=http://vinh24h.vn/
81 https://www.google.com.kh/url?q=http://vinh24h.vn/
82 https://www.google.ge/url?q=http://vinh24h.vn/
83 https://www.google.jo/url?q=http://vinh24h.vn/
84 https://www.google.com.sv/url?q=http://vinh24h.vn/
85 https://www.google.com.bo/url?q=http://vinh24h.vn/
86 https://www.google.com.ni/url?q=http://vinh24h.vn/
87 https://www.google.com.pa/url?q=http://vinh24h.vn/
88 https://www.google.cat/url?q=http://vinh24h.vn/
89 https://www.google.hn/url?q=http://vinh24h.vn/
90 https://www.google.mk/url?q=http://vinh24h.vn/
91 https://www.google.ad/url?q=http://vinh24h.vn/
92 https://www.google.com.bh/url?q=http://vinh24h.vn/
93 https://www.google.ci/url?q=http://vinh24h.vn/
94 https://www.google.co.ma/url?q=http://vinh24h.vn/
95 https://www.google.com.cy/url?q=http://vinh24h.vn/
96 https://www.google.com.qa/url?q=http://vinh24h.vn/
97 https://www.google.li/url?q=http://vinh24h.vn/
98 https://www.google.com.na/url?q=http://vinh24h.vn/
99 https://www.google.iq/url?q=http://vinh24h.vn/
100 https://www.google.com.jm/url?q=http://vinh24h.vn/
101 https://www.google.am/url?q=http://vinh24h.vn/
102 https://www.google.tt/url?q=http://vinh24h.vn/
103 https://www.google.cm/url?q=http://vinh24h.vn/
104 https://www.google.md/url?q=http://vinh24h.vn/
105 https://www.google.me/url?q=http://vinh24h.vn/
106 https://www.google.az/url?q=http://vinh24h.vn/
107 https://www.google.co.tz/url?q=http://vinh24h.vn/
108 https://www.google.co.zw/url?q=http://vinh24h.vn/
109 https://www.google.mg/url?q=http://vinh24h.vn/
110 https://www.google.sn/url?q=http://vinh24h.vn/
111 https://www.google.ps/url?q=http://vinh24h.vn/
112 https://www.google.mn/url?q=http://vinh24h.vn/
113 https://www.google.mv/url?q=http://vinh24h.vn/
114 https://www.google.com.et/url?q=http://vinh24h.vn/
115 https://www.google.com.om/url?q=http://vinh24h.vn/
116 https://www.google.com.cu/url?q=http://vinh24h.vn/
117 https://www.google.com.bz/url?q=http://vinh24h.vn/
118 https://www.google.sr/url?q=http://vinh24h.vn/
119 https://www.google.bs/url?q=http://vinh24h.vn/
120 https://www.google.la/url?q=http://vinh24h.vn/
121 https://www.google.je/url?q=http://vinh24h.vn/
122 https://www.google.com.mm/url?q=http://vinh24h.vn/
123 https://www.google.cd/url?q=http://vinh24h.vn/
124 https://www.google.com.ly/url?q=http://vinh24h.vn/
125 https://www.google.as/url?q=http://vinh24h.vn/
126 https://www.google.rw/url?q=http://vinh24h.vn/
127 https://www.google.tg/url?q=http://vinh24h.vn/
128 https://www.google.gp/url?q=http://vinh24h.vn/
129 https://www.google.al/url?q=http://vinh24h.vn/
130 https://www.google.co.vi/url?q=http://vinh24h.vn/
131 https://www.google.co.zm/url?q=http://vinh24h.vn/
132 https://www.google.vg/url?q=http://vinh24h.vn/
133 https://www.google.ht/url?q=http://vinh24h.vn/
134 https://www.google.com.gi/url?q=http://vinh24h.vn/
135 https://www.google.co.mz/url?q=http://vinh24h.vn/
136 https://www.google.com.af/url?q=http://vinh24h.vn/
137 https://www.google.ms/url?q=http://vinh24h.vn/
138 https://www.google.sh/url?q=http://vinh24h.vn/
139 https://www.google.bi/url?q=http://vinh24h.vn/
140 https://www.google.com.fj/url?q=http://vinh24h.vn/
141 https://www.google.com.ag/url?q=http://vinh24h.vn/
142 https://www.google.mw/url?q=http://vinh24h.vn/
143 https://www.google.co.uz/url?q=http://vinh24h.vn/
144 https://www.google.kg/url?q=http://vinh24h.vn/
145 https://www.google.tm/url?q=http://vinh24h.vn/
146 https://www.google.fm/url?q=http://vinh24h.vn/
147 http://www.google.com.pg/url?q=http://vinh24h.vn/
148 https://www.google.ws/url?q=http://vinh24h.vn/
149 https://www.google.bt/url?q=http://vinh24h.vn/
150 https://www.google.co.ls/url?q=http://vinh24h.vn/
151 https://www.google.co.ao/url?q=http://vinh24h.vn/
152 https://www.google.gm/url?q=http://vinh24h.vn/
153 https://www.google.com.nf/url?q=http://vinh24h.vn/
154 https://www.google.gl/url?q=http://vinh24h.vn/
155 https://www.google.im/url?q=http://vinh24h.vn/
156 https://www.google.gg/url?q=http://vinh24h.vn/
157 https://www.google.sm/url?q=http://vinh24h.vn/
158 https://www.google.com.bn/url?q=http://vinh24h.vn/
159 https://www.google.sc/url?q=http://vinh24h.vn/
160 https://www.google.cg/url?q=http://vinh24h.vn/
161 https://www.google.dm/url?q=http://vinh24h.vn/
162 https://www.google.dj/url?q=http://vinh24h.vn/
163 https://www.google.tl/url?q=http://vinh24h.vn/
164 https://www.google.cv/url?q=http://vinh24h.vn/
165 https://www.google.bf/url?q=http://vinh24h.vn/
166 https://www.google.com.vc/url?q=http://vinh24h.vn/
167 https://www.google.com.ai/url?q=http://vinh24h.vn/
168 https://www.google.bj/url?q=http://vinh24h.vn/
169 https://www.google.ml/url?q=http://vinh24h.vn/
170 https://www.google.to/url?q=http://vinh24h.vn/
171 https://www.google.so/url?q=http://vinh24h.vn/
172 https://www.google.co.ck/url?q=http://vinh24h.vn/
173 https://www.google.gy/url?q=http://vinh24h.vn/
174 https://www.google.com.tj/url?q=http://vinh24h.vn/
175 https://www.google.pn/url?q=http://vinh24h.vn/
176 https://www.google.st/url?q=http://vinh24h.vn/
177 https://www.google.td/url?q=http://vinh24h.vn/
178 https://www.google.vu/url?q=http://vinh24h.vn/
179 https://www.google.tk/url?q=http://vinh24h.vn/
180 https://www.google.com.sb/url?q=http://vinh24h.vn/
181 https://www.google.com.sl/url?q=http://vinh24h.vn/
182 https://www.google.ne/url?q=http://vinh24h.vn/
183 https://www.google.nr/url?q=http://vinh24h.vn/
184 https://www.google.ki/url?q=http://vinh24h.vn/
185 https://www.google.ga/url?q=http://vinh24h.vn/
186 https://www.google.nu/url?q=http://vinh24h.vn/
187 https://www.google.ac/url?q=http://vinh24h.vn/
188 http://bit.ly/2ZzNyOuhttp://vinh24h.vn/
189
190 https://www.google.pl/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
191 https://www.google.ca/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
192 https://www.google.nl/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
193
194
195 https://www.google.cz/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
196 https://www.google.ch/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
197 https://www.google.be/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
198 https://www.google.at/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
199 https://www.google.se/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
200
201
202 https://www.google.dk/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
203 https://www.google.hu/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
204 https://www.google.fi/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
205
206
207
208
209 https://www.google.pt/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
210
211
212
213
214 https://www.google.es/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
215 https://www.google.no/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
216
217
218
219
220 https://www.google.sk/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
221 https://www.google.ie/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
222 https://www.google.gr/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
223
224 https://www.google.cl/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
225
226
227 https://www.google.bg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
228
229 https://www.google.co.il/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
230 https://www.google.lt/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
231 https://www.google.si/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
232 https://www.google.hr/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
233 https://www.google.com/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
234 https://www.google.ae/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
235 https://www.google.rs/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
236
237
238 https://www.google.ee/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
239 https://www.google.lv/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
240
241 https://www.google.mu/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
242
243 https://www.google.lk/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
244
245 https://www.google.lu/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
246 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
247 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
248 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
249 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
250 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
251 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
252 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
253 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
254 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
255 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
256 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
257 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
258 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
259 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
260 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
261 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
262 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
263 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
264 https://www.google.by/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
265
266
267
268
269
270 https://www.google.ge/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
271 https://www.google.jo/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
272
273
274
275
276 https://www.google.cat/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
277 https://www.google.hn/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
278 https://www.google.mk/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
279 https://www.google.ad/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
280
281 https://www.google.ci/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
282
283
284
285 https://www.google.li/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
286
287 https://www.google.iq/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
288
289 https://www.google.am/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
290 https://www.google.tt/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
291 https://www.google.cm/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
292 https://www.google.md/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
293 https://www.google.me/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
294 https://www.google.az/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
295
296
297 https://www.google.mg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
298 https://www.google.sn/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
299 https://www.google.ps/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
300 https://www.google.mn/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
301 https://www.google.mv/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
302
303
304
305
306 https://www.google.sr/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
307 https://www.google.bs/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
308 https://www.google.la/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
309 https://www.google.je/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
310
311 https://www.google.cd/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
312
313 https://www.google.as/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
314 https://www.google.rw/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
315 https://www.google.tg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
316 https://www.google.gp/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
317 https://www.google.al/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
318
319
320 https://www.google.vg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
321 https://www.google.ht/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
322
323
324
325 https://www.google.ms/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
326 https://www.google.sh/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
327 https://www.google.bi/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
328
329
330 https://www.google.mw/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
331
332 https://www.google.kg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
333 https://www.google.tm/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
334 https://www.google.fm/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
335
336 https://www.google.ws/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
337 https://www.google.bt/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
338
339
340 https://www.google.gm/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
341
342 https://www.google.gl/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
343 https://www.google.im/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
344 https://www.google.gg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
345 https://www.google.sm/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
346
347 https://www.google.sc/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
348 https://www.google.cg/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
349 https://www.google.dm/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
350 https://www.google.dj/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
351 https://www.google.tl/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
352 https://www.google.cv/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
353 https://www.google.bf/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
354
355
356 https://www.google.bj/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
357 https://www.google.ml/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
358 https://www.google.to/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
359 https://www.google.so/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
360
361 https://www.google.gy/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
362
363 https://www.google.pn/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
364 https://www.google.st/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
365 https://www.google.td/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
366 https://www.google.vu/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
367 https://www.google.tk/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
368
369
370 https://www.google.ne/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
371 https://www.google.nr/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
372 https://www.google.ki/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
373 https://www.google.ga/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
374 https://www.google.nu/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
375 https://www.google.ac/url?q=https://thanhhoa24h.net.vn/
376 http://bit.ly/2ZzNyOuhttps://thanhhoa24h.net.vn/
5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm :   FUJITANK – Công ty chuyên gia công các sản phẩm cơ khí tốt nhất hiện nay

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general