Cách tính cộng trừ nhân chia trong excel đơn giản

Các hàm cộng trừ nhân chia trong Excel sẽ giúp bạn tính toán một cách đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với những người mới sử dụng Excel có thể chưa biết cách sử dụng những hàm này. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tính cộng trừ nhân chia trong Excel đơn giản nhé!

Công thức Microsoft Excel – Những điều cơ bản

Trong Excel, công thức là các phương trình được sử dụng để thực hiện các tính toán khác nhau trong các bảng tính.

 • Tất cả các công thức của Excel đều bắt đầu bằng một dấu bằng (=).
 • Sau dấu bằng, bạn có thể nhập hoặc là phép tính hoặc hàm. Ví dụ: để cộng các giá trị trong các ô từ B1 tới B5, bạn hoàn toàn có thể:
  • Gõ toàn bộ phương trình như sau: = B1 + B2 + B3 + B4 + B5
  • Sử dụng hàm SUM với công thức như sau: = SUM (B1: B5)
 • Bạn nhấn phím Enter để hoàn thành công thức.
Công thức trong Excel

Công thức trong Excel

Các thành phần của công thức trong Excel

Khi bạn tạo một công thức trong Excel, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phần tử khác nhau để cung cấp dữ liệu nguồn cho công thức của các hàm và chỉ ra các toán tử nên được thực hiện trên những dữ liệu đó. Tùy thuộc vào loại công thức mà bạn tạo ra, nó hoàn toàn có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các phần sau: ·

 • Hằng số – số hoặc các giá trị văn bản mà bạn nhập trực tiếp vào một công thức, như = 2 * 3. ·
 • Tham chiếu ô – tham chiếu đến ô chứa những giá trị bạn muốn sử dụng trong công thức hàm Excel của bạn, ví dụ: = SUM (A1, A2, B5). Để tham khảo dữ liệu trong hai hoặc nhiều ô tiếp giáp, bạn hãy sử dụng một tham chiếu phạm vi như dải ô A1: A5. Ví dụ, để tổng hợp giá trị trong tất cả các ô giữa ô A1 và ô A5, bạn sử dụng công thức này như sau: = SUM (A1: A5).·
 • Tên –  được xác định cho một phạm vi một ô, hằng, bảng, hoặc hàm, ví dụ như công thức = SUM (my_name).·
 • Các hàm – các công thức của hàm được xác định trước trong Excel thực hiện tính toán sử dụng các giá trị được cung cấp trong các đối số của chúng. ·
 • Toán tử – các ký hiệu đặc biệt trong Excel chỉ định loại hoạt động hoặc tính toán sẽ được thực hiện.
Các thành phần trong công thức

Các thành phần trong công thức

Sử dụng toàn tử số học trong công thức Excel

Các toán tử này được sử dụng để thực hiện các phép tính toán cơ bản như phép cộng, trừ, nhân và chia.

Xem thêm :   Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh nhất
Toán tử Ý nghĩ Công thức ví dụ
+ Phép cộng =A2+B2
Phép trừ
Dấu âm
=A2-B2
=-A2 (đổi dấu giá trị của ô A2)
* Phép nhân =A2*B2
/ Phép chia =A2/B2
% Phần trăm =A2*10%
(trả về kết quả 10% của giá trị ô A2)
^ Lũy thừa =A2^3
(Lũy thừa 3 của ô A2)

Ví dụ: nếu bạn có giá cả trong các ô A2 và VAT trong ô B2, bạn hoàn toàn có thể tính số tiền thuế GTGT bằng cách sử dụng công thức tỷ lệ phần trăm sau: = A2 * B2

Ví dụ các phép toán trong Excel

Ví dụ các phép toán trong Excel

Các loại công thức Excel

Công thức mà bạn tạo trong bảng tính Excel của bạn hoàn toàn có thể đơn giản hoặc phức tạp:

 • Các công thức Excel đơn giản chỉ thực hiện một thao tác toán học, ví dụ = 10 * 5 hoặc = SUM (A1: A10)
 • Các công thức Excel phức tạp (tiên tiến) bao gồm nhiều tính toán, ví dụ = 10 * 5 + 20 hoặc = SUM (A1: A10) / 2

Cách tạo các công thức trong Excel

Như đã đề cập, bất kỳ công thức của Excel nào đều được bắt đầu với dấu bằng (=). Vì vậy, với bất cứ công thức nào bạn sẽ viết, bắt đầu bằng cách gõ dấu bằng (=) trong ô chỉ định hoặc trong thanh công thức của Excel. Và bây giờ, bạn hãy cùng xem xét cách bạn có thể tạo các công thức khác nhau trong Excel.

Làm thế nào để tạo các công thức đơn giản trong Excel

Mặc dù các công thức cuẩ Excel đơn giản chỉ thực hiện một phép tính, chúng hoàn toàn có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể cung cấp dữ liệu nguồn dưới dạng hằng số, tham chiếu ô, hoặc các tên được xác định, và thực hiện các phép tính toán bằng cách sử dụng các toán tử toán học hoặc các hàm của Excel.

Cách tạo các công thức tiên tiến trong Excel

Khi bạn có một số kinh nghiệm với các công thức của Excel đơn giản, bạn hoàn toàn có thể muốn thực hiện một số tính toán trong một công thức.

Tạo các công thức phức tạp với các hằng số và các toán tử toán học

Đối với một công thức phức tạp để thực hiện chính xác, một số thao tác nhất định phải được thực hiện trước. Lệnh mặc định hoạt động của các công thức Excel sẽ là:

 • Phép tính trong dấu ngoặc đơn
 • Lũy thừa
 • Nhân và chia, tùy điều kiện nào đến trước trong một công thức
 • Cộng và trừ, tùy điều kiện nào đến trước trong một công thức

Ví dụ: bạn hoàn toàn có thể sử dụng các công thức sau để tính tổng số và hoa hồng:Và bây giờ, hãy phân tích các công thức này để xem cách Microsoft Excel tính toán chúng như thế nào:

Xem thêm :   Cách Làm Hiện Số Người Theo Dõi Trên Facebook Bằng Máy Tính

Công thức: = $B2*$D2 + $B2 * $D2 * $C2

Ví dụ về công thức tính tổng trong Excel

Ví dụ về công thức tính tổng trong Excel

 • Lần nhân thứ nhất: $B2 * $D2 (giá * số lượng. = Số tiền)
 • Phép nhân số thứ 2 và thứ 3: $B2*$D2*$C2 (giá * số lượng * VAT% = số VAT)
 • Phép cộng: Số tiền + Số tiền thuế VAT = tổng số

Công thức hoa hồng: = ($B2 * $D2 + $B2 * $D2 * $C2) * 10%

Để tính khoản hoa hồng 10%, bạn cần nhân tổng cộng với 10%, do đó bạn kèm theo tính toán trước đó trong ngoặc và bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Tất nhiên, không có gì có thể ngăn cản bạn nhân tổng số đã được tính trong cột E với 10%, trong trường hợp này công thức sẽ thành một phép tính đơn giản = E2 * 10%. Tuy nhiên, trong các bảng tính lớn, bạn nên thực hiện viết các công thức được tính toán độc lập một cách hợp lý.

Công thức Excel với hàm lồng nhau

Trong công thức của Excel, lồng hàm bên trong một hàm khác bằng cách sử dụng một hàm như một tham số của một hàm khác. Trong các phiên bản hiện tại của Excel bản 2016, 2013, 2010 và 2010, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tối đa 64 hàm lồng nhau. Trong các phiên bản cũ của Excel 2003 và với phiên bản thấp hơn, bạn chỉ được phép có 7 hàm lồng nhau.

Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản về công thức của Excel lồng nhau có chứa hàm SUM để tìm tổng số, và chức năng ROUND để tròn số đó đến số nguyên gần nhất (0 chữ số thập phân): = ROUND (SUM (B2: B6), 0)

Công thức hàm lồng nhau trong Excel

Công thức hàm lồng nhau trong Excel

Trong tất cả các hàm Excel, hàm IF lồng thường xuyên được sử dụng hơn tất cả các hàm khác. Như bạn hoàn toàn có thể biết, hàm IF được sử dụng để đánh giá một điều kiện cụ thể và trả về một giá trị khi điều kiện đó được đáp ứng và trả về một giá trị khác khi điều kiện không được đáp ứng. Tuy nhiên, thực tế bạn thường phải đối phó với các tình huống có nhiều hơn hai kết quả có thể xảy ra trong bất cứ trường hợp nào. Và nếu trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể viết một số hàm IF và lồng nó vào nhau:

Ví dụ 2 công thức hàm lồng nhau trong Excel

Ví dụ 2 công thức hàm lồng nhau trong Excel


Công thức mảng trong Excel

Các công thức mảng trong Excel là một bước cải tiến đặc biệt. Một công thức mảng trong Excel đơn hoàn toàn có thể thực hiện hàng ngàn phép tính và thay thế bằng hàng trăm công thức thông thường. Nghiên cứu công thức mảng chắc chắn đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng sẽ xứng đáng.

Xem thêm :   Chơi game bài đổi thưởng trực tuyến ở nhà cái nào là tốt nhất

Giả sử bạn đang có 2 cột số, cột A và B. Và bạn muốn biết có bao nhiêu lần cột B lớn hơn hoặc bằng với cột A khi giá trị trong cột B lớn hơn 0. Yêu cầu này đòi hỏi phải so sánh hai dãy và bạn hoàn toàn có thể làm điều này bằng cách sử dụng công thức mảng sau:

= SUM ((B2: B10> = A2: A10) * (B2: B10> 0))

Công thức mảng trong Excel

Công thức mảng trong Excel

Chú thích. Để nhập công thức mảng Excel một cách chính xác, bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter thay vì gõ Enter thông thường.

Hàm người dùng tự tạo

Mặc dù Excel có hàng trăm hàm đã được xây dựng, bạn vẫn có thể thấy mình phải đối mặt với nhiều thách thức mà không có hàm Excel nào phù hợp. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể tạo ra hàm đó … hoặc có ai đó tạo ra nó cho bạn.

Các hàm tùy chỉnh này có thể gọi là Các hàm do người dùng tạo (UDF), và chúng đặc biệt hữu ích cho các phép tính toán hoặc kỹ thuật cao cấp.

Các tham chiếu ô tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp trong các công thức của Excel

Có 3 loại tham chiếu ô trong Excel như sau: tuyệt đối ($A$1), tương đối (A1) và hỗn hợp ($A1 hoặc A$1). Cả ba loại trên đề cập đến cùng một ô, và dấu đô la ($) chỉ được phép sử dụng cho một mục đích – nó nói với Excel rằng có thay đổi hay không thay đổi với các tham chiếu ô khi công thức được di chuyển hoặc sao chép sang các ô khác.

Tham chiếu ô tuyệt đối ($A$1) – dấu $ trước khi các tọa độ của hàng và cột làm cho tham chiếu tĩnh và cho phép bạn thực hiện sao chép công thức mà không thay đổi tài liệu tham khảo.

Tham chiếu ô tương đối (A1) – một tham chiếu ô không có dấu hiệu thay đổi dựa trên vị trí tương đối của hàng và cột trong một bảng tính nào đó.

Tham chiếu ô hỗn hợp – có thể có 2 loại như sau:

 • Cột tuyệt đối và hàng tương đối ($A1) – dấu hiệu $ ở phía trước của cột chữ cái khóa tham chiếu đến cột được chỉ định, vì vậy cột không bao giờ thay đổi. Tham chiếu hàng tương đối, không có dấu đô la, thay đổi tùy thuộc vào hàng mà công thức được sao chép.
 • Cột tương đối và hàng tuyệt đối (A$1) – tham chiếu của hàng được khóa bởi $ không thay đổi, và tham chiếu của cột đó thay đổi.

Hình dưới đây cho thấy các loại tham chiếu khác nhau hoạt động như thế nào trong thực tế.

Ví dụ về hàm người dùng tự tạo

Ví dụ về hàm người dùng tự tạo

Rate this post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general