Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel và ngược lại

Bạn đang khó khăn trong việc soạn thảo văn bản Excel, phải thực hiện chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel và ngược lại. Tuy nhiên, bạn lại không biết cách nào nhanh và hiệu quả nhất. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel và ngược lại.

Video hướng dẫn chuyển chữ thường sang hoa hoặc ngược lại

Hướng dẫn các hàm thay đổi cách viết hoa thành viết thường và ngược lại trong Excel:

Microsoft Excel có ba hàm đặc biệt để thực hiện thay đổi cách viết hoa/viết thường. Chúng chính là UPPERLOWER và PROPER. Hàm UPPER cho phép bạn thực hiện chuyển đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa. Hàm LOWER cho phép bạn thực hiện chuyển đổi tất cả chữ in hoa thành chữ in thường. Hàm PROPER giúp bạn thực hiện công việc viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ và các chữ cái khác trong từ được in thường.

Tất cả ba tùy chọn trên đều hoạt động trên cùng một nguyên lý, vậy nên bài viết này chỉ trình bày cách sử dụng một trong ba công thức trên. Bạn hãy lấy hàm UPPER là một ví dụ.

Nhập công thức Excel

Bước 1: Chèn một cột phụ kế bên cột chứa nội dung bạn muốn chuyển đổi.

Chèn một cột phụ kế

Chèn một cột phụ kế

Chú ý. Bước này bạn hoàn toàn có thể thực hiện hoặc không. Nếu bảng của bạn không đủ lớn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ cột trống liền kề nào.

Xem thêm :   Cách dùng hàm Sumproduct trong Excel để tính tổng có nhiều điện kiện

Bước 2: Gõ dấu “=” và hàm UPPER trong ô kế bên của cột mới (B3)

Bước 3: Gõ tham chiếu ô phù hợp vào dấu ngoặc đơn sau tên hàm, ví dụ (C3)

Công thức của bạn sẽ được áp dụng như sau =UPPER(C3), C3 là ô ở cột gốc chứa nội dung cần chuyển đổi.

Công thức =UPPER(C3)

Công thức =UPPER(C3)

Bước 4: Nhấn Enter.

Nhấn Enter

Nhấn Enter

Như trong hình bên dưới, nội dung của ô B3 đã được tự động in hoa.

Sao chép công thức xuống các ô khác trong cột

Bây giờ bạn cần thực hiện sao chép công thức sang các ô khác trong cột phụ.

Bước 5: Chọn ô tính chứa công thức.

Bước 6: Di chuyển con chuột đến góc phải bên dưới ô được chọn đến khi hiển thị dấu thập màu đen.

Di chuyển chuột

Di chuyển chuột

Bước 7: Nhấn giữ chuột và kéo công thức dọc xuống các ô.

Bước 8: Thả chuột.

Thả chuột

Thả chuột

Chú ý: Nếu bạn cần thực hiện điền công thức vào tất cả các ô đến cuối bảng, bạn hoàn toàn có thể bỏ bước 5-7 và chỉ cần nhấn đúp chuột vào fill handle.

Xóa cột phụ

Như vậy, bạn đã có hai cột chứa dữ liệu giống nhau. Giả sử rằng bạn chỉ muốn chừa lại một cột, hãy sao chép các giá trị từ cột phụ sau đó xóa nó, thực hiện như sau:

Xem thêm :   【Cách Xem】Ai Vào Facebook Bạn Trong 10 Ngày Gần Đây

Bước 1: Chọn các ô tính chứa công thức và nhấn Ctrl + C để sao chép.

Chọn các ô chứa công thức

Chọn các ô chứa công thức

Bước 2: Nhấp phải vào ô tính đầu tiên trong cột gốc.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Values dưới Paste Options trong danh sách tùy chọn.

Nhấn vào biểu tượng Values

Nhấn vào biểu tượng Values

Vì bạn chỉ cần giá trị văn bản, bạn hãy chọn tùy chọn này để tránh các lỗi công thức.

Bước 4: Nhấp phải vào cột phụ và chọn Delete...

Bước 5: Chọn Entire column trong hộp thoại Delete và nhấn OK.

Chọn Entire column

Chọn Entire column

Và đây là kết quả:

Kết quả sau khi áp dụng công thức

Kết quả sau khi áp dụng công thức

Sử dụng Word để thay đổi viết hoa/viết thường trong Excel:

Nếu bạn không muốn sử dụng công thức, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh đặc biệt để thay đổi viết hoa/viết thường trong Word.

Bước 1: Bạn chọn vùng dữ liệu bạn muốn chuyển đổi.

Bước 2: Nhấn Ctrl + C và nhấp phải vào vùng đã chọn, chọn tùy chọn Copy từ danh sách tùy chọn.

Copy phần cần chọn

Copy phần cần chọn

Bước 3: Mở trang Word mới.

Bước 4: Nhấn Ctrl + V hoặc nhấp phải chuột vào trang trống và chọn Paste.

Pase vùng chọn vào vùng trống

Pase vùng chọn vào vùng trống

Bảng Excel bây giờ hiển thị trong một cái bảng của Word.

Bước 5: Bôi đen nội dung bạn muốn chuyển đổi trong bảng.

Xem thêm :   Hướng dẫn cách chuyển dữ liệu từ file Excel này sang file Excel khác

Bước 6: Di chuyển đến nhóm Font ở thẻ HOME và nhấp vào biểu tượng Change Case.

Bước 7: Chọn một trong 5 trường hợp sau từ danh sách tùy chọn.

Chọn một trong 5 trường hợp

Chọn một trong 5 trường hợp

Chú ý. Bạn hoàn toàn có thể chọn phần nội dung rồi bạn nhấn tổ hợp phím Shift + F3 đến khi nội dung hiển thị theo đúng ý bạn. Bạn chỉ sử dụng phím tắt chỉ có thể chuyển đổi thành in hoa, in thường hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên.

Sử dụng phím tắt

Sử dụng phím tắt

Bây giờ bạn chỉ cần thực hiện sao chép bảng dữ liệu và dán nó qua Excel.

Kết quả nhận được

Kết quả nhận được

Hướng dẫn chuyển đổi viết hoa/viết thường bằng VBA MACRO

Bạn cũng có thể sử dụng lập trình Macro VBA để thay đổi trong Excel phiên bản 2010/2013.

Nếu bạn muốn chuyển đổi văn bản sang chữ hoa, bạn hoàn toàn có thể sử dụng VBA Macro sau đây:

Sub Uppercase()
    For Each Cell In Selection
        If Not Cell.HasFormula Then
            Cell.Value = UCase(Cell.Value)
        End If
    Next Cell
End Sub

Để chữ hoa chuyển sang chữ thường, bạn thực hiện chèn dòng mã sau:

Sub Lowercase()
    For Each Cell In Selection
        If Not Cell.HasFormula Then
            Cell.Value = LCase(Cell.Value)
        End If
    Next Cell
End Sub

Nếu bạn muốn chuyển đổi giá trị nội dung được chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, bạn thực hiện chèn dòng mã sau:

Sub Propercase()
    For Each Cell In Selection
        If Not Cell.HasFormula Then
            Cell.Value = _
            Application _
            .WorksheetFunction _
            .Proper(Cell.Value)
        End If
    Next Cell
End Sub
Rate this post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general