Cuộc Sống

Thank you for listening!

Thank you for listening!

Hiện nay ở cuối mỗi bài thuyết trình Powerpoint bạn sẽ thấy được những câu cảm ơn có thể là tiếng Việt hoặc Tiếng Anh để tăng thêm chuyên nghiệp cảu bài thuyết trình cũng như cảm ơn những người đã ...

READ MORE +
Enable registration in settings - general