Hàm IF | Hàm IF kết hợp hàm AND, OR, LEFT, MIN, YEAR trong excel | hàm IF lồng IF – YouTube


“Cách dùng hàm if và Hàm IF kết hợp hàm AND, OR, LEFT, MIN, YEAR trong excel | hàm IF lồng hàm IF. Hướng dẫn kết hợp hàm if với nhóm hàm logic như: hàm if kết hợp với hàm and, hàm if kết hợp hàm or và hàm if and or kết hợp với nhau trong excel. Cách kết hợp hàm if với nhóm hàm chuỗi như: hàm if kết hợp hàm left, right, mid. Và cách kết hợp hàm if với nhóm hàm ngày tháng như: hàm if kết hợp với hàm year. Còn nữa cách kết hợp hàm if với nhóm hàm thống kê như:hàm if kết hợp với hàm min và if lồng if trong excel.n#tinhocvanphongthtnNguyễn Thị Tiếp – https://www.youtube.com/tinhoctiepnĐăng ký kênh để nhận được video mới: https://www.youtube.com/tinhoctiep?sub_confirmation=1nDownload tài liệu: http://kienthuctin.blogspot.comnFacebook hỗ trợ: https://www.facebook.com/kienthuctinnXEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC TRONG KÊNH TIN HỌC VĂN PHÒNGn========================================nHỌC WORD :nhttps://www.youtube.com/watch?v=DseW8xp4s8cu0026index=12u0026list=PL9xOHE9fTEnBryemmoncHKtj4iVr_CL0BnHỌC EXCEL CƠ BẢN:nhttps://www.youtube.com/watch?v=Za8SEJqrGNsu0026list=PL9xOHE9fTEnC3C5tYR0Iwy9zhtsnMqLcQnHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP EXCEL:nhttps://www.youtube.com/watch?v=DmdD3zSfP64u0026list=PL9xOHE9fTEnAbZKAoAvL2oCbXOxh1dehYu0026index=3nHỌC EXCEL NÂNG CAO:nhttps://www.youtube.com/watch?v=EFAYKlgW8Aou0026list=PL9xOHE9fTEnCaTESjwTmNlZUgyJCM83EGnHỌC POWERPOINT ONLINE:nhttps://www.youtube.com/watch?v=E-BI7HRaDJou0026list=PL9xOHE9fTEnBxSmYAPPHjIm4ssQkPGMsvnHƯỚNG DẪN LÀM TRÒ CHƠI BẰNG POWERPOINT:nhttps://www.youtube.com/watch?v=MPqMS_dhLXMu0026list=PL9xOHE9fTEnCHL8zq2A5FADkqCP-F5qo_nHỌC LẬP TRÌNH VB.NET:nhttps://www.youtube.com/watch?v=YY__-mByx90u0026list=PL9xOHE9fTEnAwRJI1VWAYPCpu-FFoKj68nHỌC LẬP TRÌNH ASP.NET:nhttps://www.youtube.com/watch?v=KKU00zdBWdYu0026list=PL9xOHE9fTEnDGj6Nv5cySQ5yOx0Gmaw6T”,
hàm if, hàm if kết hợp hàm and, hàm if kết hợp hàm or, hàm if kết hợp hàm left, hàm if kết hợp hàm min, hàm if kết hơp hàm year, Hàm IF kết hợp hàm AND OR, h…

Xem thêm :   Cách Tắt Bỏ Và Cách Đánh Số Thứ Tự Đầu Dòng Tự Động Trong Microsoft Word 2007 2010 2013 2016

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Wiki19.com
Logo
Enable registration in settings - general