Hàm ISNA trong Excel và cách sử dụng

Khi bạn sử dụng Excel đôi khi sẽ gặp phải các lỗi #N/A. Bởi vậy bạn cần một phương pháp giúp kiểm tra lỗi này, đó chính là hàm ISNA. Hàm ISNA là một trong những hàm được dùng phổ biến trong Excel. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu hàm ISNA trong Excel và cách sử dụng nó.

Video giới thiệu Hàm ISNA – Bẫy nỗi ISNA trong Excel

Khái niệm

Hàm ISNA trong Excel giúp bạn kiểm tra kết quả một hàm có phải lỗi #N/A hay không. Trong đó lỗi #N/A này có nghĩa là giá trị không có sẵn, đây là lỗi khá thường hay gặp trong Excel.

Ví dụ: Hàm Vlookup được yêu cầu tra cứu giá trị 3 trong cột của môth bảng tính, nhưng không có ô nào chứa giá trị là 3, khi đó hàm sẽ trả về kết quả là lỗi # N/A.

Ưu điểm

Hàm ISNA hoàn toàn có thể kết hợp với các hàm khác như hàm IF và hàm VLOOKUP để có thể kiểm tra lỗi khi sử dụng cá

Công thức hàm ISNA

Trong tên hàm gồm 2 phần:

 • IS là chức năng kiểm tra lỗi, sẽ trả về kết quả đúng hoặc sai (tương đương với câu hỏi Có phải là)
 • NA chính là lỗi #N/A

Công thức viết như sau:

=ISNA(value)

Tham số bên trong của hàm ISNA là Value, tức là 1 giá trị. Giá trị này hoàn toàn có thể là kết quả của 1 công thức, 1 hàm.

Hàm ISNA sẽ trả về các kết quả:

 • TRUE: nếu giá trị bạn cần kiểm tra có kết quả đúng là lỗi #N/A
 • FALSE: nếu giá trị bạn cần kiểm tra không phải lỗi #N/A
Xem thêm :   Cách dùng hàm Sumproduct trong Excel để tính tổng có nhiều điện kiện

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ISNA

Bởi vì kết quả của hàm ISNA là True hoặc False nên thông thường nó thường không đứng 1 mình mà kết hợp với hàm IF. Thông thường bạn sẽ không dùng hàm ISNA một cách đơn lẻ, bởi vì chỉ khi nhận được kết quả là TRUE hoặc FALSE mà thôi. Do đó bạn sẽ cần kết hợp hàm ISNA làm mệnh đề logic trong hàm IF để hoàn toàn có thể đưa ra các kết quả tương ứng theo các giá trị TRUE hoặc FALSE nhận được.

Nhận biết lỗi #N/A của hàm VLOOKUP

Bạn có thể xét ví dụ sau đây:

ham-isna-trong-excel-va-cach-su-dung-01

Trong ví dụ trên, để bạn xác định đơn giá các sản phẩm, bạn sẽ sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

 • Giá trị tìm kiếm: Chính là mã hàng tại cột B, bắt đầu từ ô B2
 • Vùng tham chiếu: Chính là bảng đơn giá G3:H5
 • Cột kết quả: Chính là cột thứ 2
 • Phương thức tìm kiếm: nó chính xác theo mã hàng và sử dụng số 0

=VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)

Tuy nhiên kết quả trả về chỉ đúng với những mã hàng có tên trong bảng đơn giá. Còn những hàng không có tên sẽ xuất hiện thông báo lỗi #N/A.

Do đó bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm ISNA để nhận biết lỗi này, kết hợp với hàm IF để thay đổi kết quả hiển thị thông báo, ví dụ là hiển thị dòng chữ “Không có mã hàng”

Xem thêm :   Hàm subtotal, công thức sử dụng subtotal trong Excel

ham-isna-trong-excel-va-cach-su-dung-02

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)),”Không có mã hàng”,VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))

Câu lệnh trên có ý nghĩa:

 • Xét lỗi #N/A của hàm VLOOKUP: ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))
 • Nếu có lỗi, excel sẽ trả về đoạn text “Không có mã hàng”
 • Nếu không có lỗi, trả về giá trị của hàm VLOOKUP

Như vậy bạn hoàn toàn có thể thay thế lỗi #N/A thành đoạn thông báo theo ý muốn được rồi. Điều này giúp bạn nhận biết được nguyên nhân xảy ra lỗi đó và từ đó khắc phục lỗi đó dễ dàng hơn.

Một số ví dụ

Cho bạn một danh sách điểm của học sinh, bạn hãy thực hiện tra cứu xem có giá trị điểm nào khi nhập bị lỗi không?

Phân tích yêu cầu của đề bài: Dùng hàm ISNA để bạn kiểm tra danh sách điểm của học sinh, nếu điểm được nhập bình thường thì sẽ xuất hiện thông báo “FALSE” (nghĩa là không có lỗi), còn nếu điểm của học sinh khi nhập đã xảy ra lỗi thì sẽ thông báo “TRUE” (nghĩa là đã có lỗi)

ham-isna-trong-excel-va-cach-su-dung-03

Hình ảnh bảng điểm của học sinh (Nguồn: CIE team)

→ Công thức áp dựng: =ISNA(C2)

trong đó C2 là ô chứa giá trị điểm của học sinh đầu tiên

ham-isna-trong-excel-va-cach-su-dung-04

Cú pháp hàm (Nguồn: CIE team)

Ta được kết quả là “FALSE” vì điểm của học sinh này không có lỗi

Xem thêm :   【Hướng Dẫn】Cách Set Ram Ảo Win 10 Dễ Dàng Nhất

ham-isna-trong-excel-va-cach-su-dung-05

Kết quả hàm sẽ trả về kết quả (Nguồn: CIE team)

Tương tự, bạn tiến hành copy công thức hàm ở ô C2 và paste xuống tất cả các ô còn lại bạn cần tra cứu:

Ctrl + C => Kéo chuột xuống tất cả các ô bạn cần tra cứu => Ctrl + V

Bạn hoàn toàn có thể thấy ở ô C4 đã xảy ra lỗi #N/A, hàm trả về kết quả thông báo “TRUE” (nghĩa là đã có lỗi) còn lại ở các ô đều xuất hiện thông báo kết quả “FALSE” (nghĩa là không có lỗi).

ham-isna-trong-excel-va-cach-su-dung-06

Kết quả sẽ trả về khi copy xuống các ô cần tra cứu tiếp (Nguồn: CIE Team)

Kết luận

Như vậy qua bài viết này bạn hoàn toàn có thể rút ra một số vấn đề như sau:

 • Hàm ISNA dùng để phát hiện lỗi #N/A, với thông báo kết quả TRUE tức là có xảy ra lỗi #N/A
 • Khi kết hợp với hàm IF hoàn toàn có thể làm rõ hơn ý nghĩa kết quả của hàm ISNA bằng tiếng việt.
 • Hàm ISNA kết hợp với hàm IF có thể dùng trên mọi phiên bản của Excel

Tuy nhiên cách sử dụng hàm ISNA với hàm IF khá dài dòng phải không nào. Bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng hàm IFNA, nhưng với điều kiện là phiên bản Excel của bạn phải từ phiên bản 2013 trở đi mới dùng được hàm này.

Rate this post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general