How to Change, Add, or Remove Startup Programs in Windows 7

startup win 7
đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. Wiki19 chuyên cung cấp các thông tin thủ thuật về công nghệ mới nhất. Việc lựa chọn nguồn thông tin phù hợp chính xác trở lên hết sức khó khăn. Hôm nay https://wiki19.com/ xin giới thiệu đến các bạn How to Change, Add, or Remove Startup Programs in Windows 7 . Cùng theo dõi ngay cách làm tại video bên dưới nhé:


Welcome back People,nnHere is the transcript for the tutorial.n___________________________________________________________nnThe first option in video was: Startup FoldernnStartup folder is located:nC:Users(User-Name)AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartupnnOr you cann1. Open the Start Menu.n2. Click on All Programs, right click on the Startup folder, and click on Open or Explore.nnOr you cannnClick the start button and search for shell:startupnand press enter.nnThen to add programs to the startup folder you simply just drag the shortcut in to the Startup folder and your done.nTo remove programs you simply just delete them from the folder.n___________________________________________________________nSecond Option was: MsconfignnTo open Msconfig:n1.Open the Start Menu.n2.In the search line, type msconfig and press Enter.nnWhen it opens, Click on the Startup tabnn1. To Disable a Startup ProgramnA) Select a listed startup program and uncheck it.nB) Repeat to disable anymore listed startup programs.nn2. To Enable a Startup ProgramnA) Select a listed startup program and check it.nB) Repeat to enable anymore listed startup programs.nn3. To Disable All Listed Startup ProgramsnA) Click on the Disable all button.nB) Go to step 9.nn4. To Enable All Listed Startup ProgramsnA) Click on the Enable all button.nnFinally when your done, Click on Apply and Ok.nYou can then exit without restarting or restart straight away. Your choice.n___________________________________________________________nThird Option was: Manually in Registry Editor (regedit)nnTo open registry editor,n1. Open the Start Menu.n2. In the search line, type regedit and press Enternn(Windows 7)nFor
tags:
Windows, Startup, Programs, Add, Remove, Modify, Change, Tutorial, software, regedit, registry, editor, msconfig, startup, folder, shortcut, programs, enable…
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viết về chủ đề How to Change, Add, or Remove Startup Programs in Windows 7. Rất mong các bạn hài lòng về bài viết, mọi thắc mắc xin comment xuống phía dưới. Mong các bạn ủng hộ website hơn nữa.

Rate this post
Xem thêm :   CÁCH NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI 2019 TRÊN HỆ THỐNG THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general