Hướng dẫn làm báo cáo liệt kê giá trị theo nhiều điều kiện trong Excel và A-Tools 8.2.0.1 – YouTube


“Làm báo cáo liệt kê danh sách giá trị có nhiều điều kiện trong Excel và A-Tools, phối hợp các hàm BS_A2T, BS_UNIQUE, BS_VLOOKUPn(*) Download A-Tools:nhttp://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-mang.html”,
excel, vba, addin, a-tools, atools, lập trình, excel nâng cao, báo cáo động, sql, ado, bluesofts, nguyen duy tuan, filter, nhiều điều kiện, lọc, query, báo c…

Xem thêm :   Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mấu 01 2 GTGT

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Wiki19.com
Logo
Enable registration in settings - general