Cách sử dụng hàm Find trong Excel, ví dụ cụ thể

Khi bạn sử dụng các hàm tách chuỗi trong Excel như hàm MID, LEFT hoặc RIGHT thì bạn hoàn toàn có thể tách được các chuỗi ở giữa, đầu hoặc cuối văn bản. Nhưng bạn cần phải thực hiện xác định trước số ký tự, vị trí cần tách thì các hàm trên mới có thể tách được chuỗi chính xác. Vấn đề là khi các chuỗi không cố định số lượng ký tự, hay rõ ràng hơn là số lượng ký tự cần tách không cố định thì việc chỉ sử dụng được hàm MID, LEFT hoặc RIGHT sẽ không đáp ứng yêu cầu.

Thay vì bạn phải xác định vị trí và số ký tự thủ công thì có lẽ bạn dùng một hàm tự động tìm ra vị trí của một ký tự trong chuỗi để tính ra vị trí cũng như số lượng ký tự cần phải tách khi sử dụng các hàm MID, LEFT hoặc RIGHT là cách tối ưu hơn. Trong Excel, hàm FIND là một trong số những hàm hoàn toàn có thể giúp bạn tự động tìm ra vị trí của một ký tự và từ đó tính ra được số ký tự cần tách trong chuỗi một cách tự động.

Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Công dụng:

Hàm Find là hàm tìm kiếm vị trí của ký tự trong một văn bản, kết quả trả về là vị trí của ký tự đầu tiên được tìm thấy trong một văn bản.

Công thức: =FIND(find_text; within_text; [start_num])

Trong đó:

 • find_text: chính là ký tự hoặc một văn bản muốn tìm kiếm vị trí.
 • within_text: văn bản mà bạn muốn thực hiện tìm kiếm vị trí của find_text trong đó.
 • [start_num]: chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm trong phần within_text.
Xem thêm :   Cách sử dụng hàm Choose trong Excel

Chú ý:

 • Hàm FIND sẽ phân biệt được cả chữ hoa và thường trong văn bản
 • Hàm FIND không hỗ trợ tìm kiếm các ký tự đại diện đặc biệt như *find_text, find_text*, *find_text*…
 • Dùng [start_num] để bỏ qua số ký tự đầu và bắt đầu tại vị trí nó được chỉ định, nếu bỏ qua [start_num] thì Excel mặc định sẽ =1

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm FIND để xác định vị trí của ký tự trong văn bản.

Ví dụ 1: Cách tìm vị trí của ký tự trong chuỗi bằng hàm FIND

Tìm vị trí của ký tự trong chuỗi bằng hàm FIND

Tìm vị trí của ký tự trong chuỗi bằng hàm FIND

Trong các ví dụ trên:

1) Hàm =FIND(“e”;A2) thì sẽ trả về được kết quả vị trí của ký tự e đầu tiên xuất hiện trong chuỗi Microsoft Excel 2013.

2) Hàm =FIND(“E”;A3): khác với ví dụ trên thì ở hàm này mình tìm vị trí của ký tự E được viết hoa.

3) Hàm =FIND(“o”;A4;6): trong chuỗi Microsoft Word phiên bản 2013 có 3 ký tự o nhưng mà mình muốn lấy vị trí ký tự o thứ 2 nên bạn sử dụng tham số [start_num] =6 để bỏ qua ký tự o thứ nhất.

4) Hàm =FIND(“Word”;A5): ở hàm này sử dụng hàm FIND để tìm kiếm vị trí find_text = Word thì hàm FIND sẽ tìm kiếm từ Word trong văn bản mà bạn cần tìm, nếu Word xuất hiện trong chuỗi văn bản thì hàm sẽ trả về kết quả vị trí của ký tự đầu tiên của từ Word nằm trong văn bản. Nếu từ Word không xuất hiện thì hàm sẽ trả về kết quả #VALUES!

Ví dụ 2: Hướng dẫn kết hợp sử dụng hàm FIND và hàm LEFT để tách chuỗi ký tự đầu.

Kết hợp sử dụng hàm FIND và hàm LEFT để tách chuỗi ký tự đầu

Kết hợp sử dụng hàm FIND và hàm LEFT để tách chuỗi ký tự đầu

Hàm =LEFT(A2;FIND(“-“;A2)-1): hàm này sẽ tách được chuỗi ký tự đầu trong Cells A2 tính từ phía bên trái qua phải đến khi Excel gặp được ký tự “–“. Như trong hàm bạn sẽ thấy được:

 • FIND(“-“;A2)-1: sẽ trả về kết quả vị trí của ký tự “-” đầu tiên mà nó tìm kiếm trong chuỗi và đem trừ với 1 vì mình không lấy ký tự “-” trong kết quả. Như vậy, kết quả FIND(“-“;A2)-1 chính là số ký tự sẽ được tách ra trong hàm =LEFT(A2;FIND(“-“;A2)-1)
Xem thêm :   Tự học excel cơ bản cấp tốc qua 15 chuyên đề

Ví dụ 3: Hướng dẫn sử dụng hàm FIND và hàm MID để tách chuỗi ký tự ở giữa theo số ký tự cố định.

Sử dụng hàm FIND và hàm MID để tách chuỗi ký tự ở giữa theo số ký tự cố định

Sử dụng hàm FIND và hàm MID để tách chuỗi ký tự ở giữa theo số ký tự cố định

Khi bạn cần tách ký tự ở vị trí giữa có số ký tự cố định và nằm sau ký tự dễ nhận biết thì hoàn toàn có thể dùng hàm FIND để tự động tìm kiếm vị trí theo ký tự dễ nhận biết đó. Như ví dụ sau đây: Sẽ tìm vị trí của ký tự “-” đầu tiên trong chuỗi và sử dụng hàm MID để thực hiện tách 2 ký tự sau vị trí của ký tự “–“.

Bạn sử dụng hàm: =MID(A2; FIND(“-“;A2)+1; 2), trong đó:

 • FIND(“-“;A2)+1: sẽ trả về kết quả vị trí mà bạn muốn tách chuỗi trong Cells A2. Và hàm MID sẽ tách 2 ký tự mà bạn vừa tìm được bằng hàm FIND, đó là vị trí bắt đầu tách chuỗi.

Ví dụ 4: Hướng dẫn sử dụng hàm FIND và hàm MID để tách chuỗi ký ở giữa theo số lượng ký tự không cố định.

Trong trường hợp này, số ký tự cần tách ở giữa không cố định thì phương pháp ở ví dụ 2 sẽ không áp dụng được. Thay vào đó bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách dưới đây.

Xem thêm :   Hướng dẫn cố định dòng tiêu đề trong excel, cột trong Excel

Bạn sử dụng hàm =MID(A2;FIND (“-“;A2)+1; FIND(“-“;A2;FIND (“-“;A2)+1)- (FIND(“-“;A2)+1)). Trong đó:

 • Hàm FIND (“-“;A2)+1: sẽ trả về kết quả vị trí mà bạn muốn tách chuỗi trong Cells A2.
 • Trong hàm FIND(“-“;A2;FIND (“-“;A2)+1)- (FIND(“-“;A2)+1)):
  • 1) FIND(“-“;A2;FIND (“-“;A2)+1): trả về kết quả sẽ lấy được vị trí của ký tự “–” thứ 2 trong chuỗi.
  • 2) FIND(“-“;A2)+1): sẽ trả về kết quả lấy được vị trí của ký tự “-” thứ nhất trong chuỗi.
  • Như vậy, khi đem 1) trừ 2), kết quả sẽ được số ký tự cần tách trong chuỗi

Một Số Lỗi Thường Gặp Ở Hàm FIND Trong Excel

Nếu hàm Find trong Excel xuất hiện thông báo lỗi.

 • Nếu trả về kết quả báo lỗi  #NAME?: Bạn đã nhập sai cú pháp. Bạn cần phải kiểm tra lại cú pháp vừa nhập (find_text cần tìm ở dạng text thì phải để trong ngoặc kép “”)
 • #VALUE!, lỗi này xảy ra có thể là do các nguyên nhân sau:
 • Nếu tham số find_text không được tìm thấy trong chuỗi within_text được cấp, hàm sẽ trả về thông báo lỗi #VALUE!.
 • [start_num] được cung cấp là số thực âm hoặc số lớn hơn với độ dài trong chuỗi within_text được cung cấp.

OK! Như vậy Wiki19 đã giới thiệu qua 4 ví dụ trên mình và các bạn đã giải quyết được bài toán là cách dùng hàm FIND để tự động tìm ra vị trí của một ký tự và từ đó tính ra được số ký tự cần tách trong chuỗi khi sử dụng với hàm LEFT hay hàm MID.

Hy vọng với những gì Wiki19 đã chia sẻ trên đây có thể giúp các bạn có thể áp dụng vào công việc của mình để đem lại hiệu quả hơn trong quản lý dữ liệu bằng Excel.

Rate this post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general