[Lập trình C/C++] Bài 36. Thực hiện ý tưởng – Xóa các kí tự khoảng trắng đầu và cuối chuỗi – YouTube


“================== Video ==================nPhân tích + ý tưởng xóa các kí tự khoảng trắng đầu và cuối chuỗinhttps://www.youtube.com/watch?v=Xomv_1xCAlUnnBài 1. Nhập vào 1 chuỗi từ bàn phím. Viết hàm chuẩn hóa chuỗi vừa nhập theo yêu cầu sau: n+ Không tồn tại kí tự khoảng trắng ở đầu chuỗi n+ Không tồn tại kí tự khoảng trắng ở cuối chuỗinVí dụ:ns = ” Ki thuat lap trinh “nKết quả: sau khi chuẩn hóa: s = “Ki thuat lap trinh””,
xóa các khoảng trắng đầu và cuối chuỗi, xóa khoảng trắng trong lập trình C, xóa kí tự thừa trong chuỗi, xóa các kí tự thừa trong chuỗi C/C++, xóa khoảng trắn…

Xem thêm :   Cách sử dụng windows 7 #08 | Cách sắp xếp các biểu tượng trên màn hình desktop

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Wiki19.com
Logo
Enable registration in settings - general