Bài 69 : Học sử dụng excel nâng cao | Cách link dữ liệu giữa các sheet trong excel – YouTube

“Excel trong ví dụ minh họa này là sử dụng excel 2013.n- Link bài tập ví dụnhttps://drive.google.com/drive/folders/0BwKLmTngOQZnRGZleGI2RlZmZVE?usp=sharingnFacebook: https://www.facebook.com/tuhocexceldedilam/nYoutube channel: https://www.youtube.com/channel/UCHrffWB_YbvB2drBtZ6AI3gnnnnn- Tạo cơ sở dữ liệu…