Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Tất cả mọi sự việc và hiện tượng xoay quanh cuộc sống con người đều chứa đựng những mặt tích cực và tiêu cực. Luôn xuất hiện khuynh hướng đối lập để tạo nên những mâu thuẫn trong bản thân mình. Sự thống nhất và sự đấu tranh luôn tồn tại khiến con người chúng ta phải phát triển và trưởng thành hơn. Tìm ra các quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn hiện tại tốt hơn.

Download thêm nhiều tài liệu phân tích vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập tại:

Download

Ý nghĩa của phương pháp luận quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Trước tiên để tìm hiểu và vận dụng thành công quy luật này bạn cần nắm rõ thế nào là vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn hiệu quả nhất.

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Khi tất cả mọi sự vật hiện tượng đều chứa đựng những mặt mâu thuẫn tiêu cực trong cuộc sống và trong bản thân mình. Sự thống nhất và đấu tranh luôn tạo thành xung lực nội để tạo nên sự vận động và phát triển vượt bậc nhất. Từ đó dẫn tới sự mất đi, hình thành cái mới trong cuộc sống.

Xem thêm :   Một số bài tập lập trình hướng đối tượng c++ có lời giải dễ hiểu nhất

Mâu thuẫn chính là nguồn gốc, là nguồn động lực cho mọi sự vật hiện tượng phát triển. Được coi là sự khách quan trong cuộc sống bản thân. Vì thế cần phát hiện ra mâu thuẫn bằng cách phân tích sự vật hiện tượng, khuynh hướng trái ngược nhau, mối liên hệ, sự tác động lẫn nhau giữa chúng, để tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhất.

Phân tích cụ thể mâu thuẫn xuất phát từ đâu, mục đích hướng đến là gì, phân loại mâu thuẫn rồi mới tìm được cách giải quyết cho vấn đề.

Bạn cần nắm vững những nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn theo từng cấp độ khác nhau khi mâu thuẫn phát triển. Không được điều hòa và duy trì mâu thuẫn mà phải tìm được phương thức giải quyết, phương tiện để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn khi điều kiện cho phép.

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với thực tiễn cuộc sống

Các mặt đối lập trong mâu thuẫn vừa có sự thống nhất vừa có sự đấu tranh lẫn nhau căng thẳng.

Sự thống nhất của các mặt chính là sự nương tựa, là sự ràng buộc, quy định lẫn nhau và tiền đề giúp nhau phát triển và tồn tại cùng nhau. Nếu không có sự thống nhất của các mặt thì sẽ không bao giờ tìm được sự vật hiện tượng bạn mong muốn.

Xem thêm :   Đề thi HSG văn 7 cấp thành phố năm 2021 - 2022

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Hiểu đơn giản hơn thì đây chính là quy luật về sự đồng nhất, sự ngang nhau, thấu hiểu nhau tạo nên sự cân bằng trong sự mâu thuẫn.

Thống nhất của các mặt đối lập đơn giản chỉ là sự tạm thời và tương đối có ý nghĩa nên nó chỉ tồn tại thời gian nhất định, là sự ổn định hay là trạng thái đứng yên.

Việc đấu tranh của các mặt đó là cả một quá trình phức tạp được diễn ra từ thấp đến cao bao gồm nhiều giai đoạn và đặc điểm riêng biệt.

Sự đấu tranh và chuyển hóa các mặt đối lập chính là nguồn gốc là động lực để phát triển sự vật hiện tượng.

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Các mặt đối lập sẽ chuyển hóa lẫn nhau từ mặt đối lập này chuyển thành mặt đối lập kia và ngược lại. Nhưng ở trình độ cao hơn thì chính là sự ổn định đồng nhất về sự vật và hiện tượng.

Ví dụ cụ thể về sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn luôn có 2 mặt đối lập liên hệ gắn bó chặt chẽ với nhau.

Xem thêm :   Đề thi toán lớp 8 học kì 1 năm 2021 có đáp án chính xác

Ví dụ thực tiễn như trong hoạt động kinh tế sản xuất và tiêu dùng phát triển được theo nhiều hướng ngược nhau. Sản xuất chính là việc làm hình thành nên của cải vật chất, sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người. CÒn tiêu dùng là mục đích cuối cùng của việc sản xuất hàng ngày.

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Sản phẩm được quy định chung là sự tiêu dùng, tạo cho đối tượng tiêu dùng. Do đó sản xuất không chỉ là đối tượng chính của tiêu dùng mà nó còn là phương thức tiêu dùng chính. Sản xuất cung cấp nhiều sản phẩm phục vụ cho cuộc sống tiêu dùng của con người. ĐIều này xảy ra khi sản xuất tạo ra sản phẩm có ích phục vụ đúng nhu cầu tiêu dùng của con người hàng ngày.

Do vậy có thể thấy sản xuất và tiêu dùng là 2 mặt đối lập. CHúng có tính chất tương đồng và có mối liên hệ mật thiết với nhau. CHúng tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển và cùng chuyển hóa thành công.

Trên đây là nội dung bài viết của mình nhằm làm rõ hơn về vấn đề Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn. Mong rằng nó sẽ là kiến thức bổ ích giúp giải quyết những băn khoăn của mọi người trong thực tiễn cuộc sống.

Download tài liệu tại: 

Download

Rate this post
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general